Tesco Fiľakovo

SUPERMARKET TESCO FIĽAKOVO

Termín začatia stavby: október 2010
Termín ukončenia stavby: január 2011
Investor: TESCO STORES
Rozpočet: 1950000
Publikované: november 2010

Účelom objektu je vytvorenie podmienok pre fungovanie veľkoplošného obchodného centra typu supermarket, jeho zaradenie do maloobchodnej siete v regióne a doplnenie tohto charakteru služieb do tohto regiónu. Zastavaná plocha supermarketu je 3 040 m² a obostavaný priestor je 19 304 m3. Supermarket  bude mať univerzálny sortiment tovaru zahrňujúci predaj prevažne potravinárskeho a vybratého nepotravinárskeho tovaru.
Stavba bola dokončená v termíne podľa zmluvy a v požadovanej kvalite – bez závad.

Hlavný vstup - Tesco